Tuesday, February 22, 2011

KAJIAN KES PENGURUSAN STRATEGIK

Kes McDonald’s: Menghidangkan Makanan Segera di Serata Dunia

1. Apakah peluang dan ancaman yang dihadapi oleh McDonald? Bagaimanakah ia mengatasinya? Apakah alternatif yang dapat dipilihnya?

Faktor luaran memberi peluang dan ancaman kepada McDonald dalam melaksanakan perniagaannya. McDonald mempunyai banyak peluang di dalam memperkembangkan perniagaannya, di mana ia mempunyai pasaran yang amat luas di Eropah, Amerika dan juga di Asia. Makanan yang dihidangkan oleh McDonald amat sesuai dengan makanan tempatan. Konsep makanan segera yang di buat oleh McDonald dapat diterima oleh semua masyarakat di negara pasarannya.

Namun terdapat juga beberapa ancaman yang harus dihadapi oleh McDonald iaitu ia terpaksa bersaing dengan pembekal makanan tempatan yang juga mendapat tempat dihati penduduk tempatan seperti makanan Jepun ’ sushi segera’ dan kuih muih tradisional tempatan. Pada masa yang sama McDonald juga menghadapi tahap kematangan setelah sekian lama berada ditahap perkembangan yang akan menjadikan permintaan makanan keluarannya akan berkurangan dan harus memastikan dan berusaha mengekalkan prestasi semasa serta mengelakkan kejatuhan ketahap penurunan.

Di dalam menggunakan peluang dan menghadapi ancaman McDonal mempunyai kekuatan tersendiri untuk mencapai kadar keuntungan yang tinggi. Kekuatan dalaman yang ada dimiliki oleh McDonald seperti kualiti barangannya yang terjamin, latihan melalui Universiti Burger yang dimilikinya, harga rendah dengan barangan yang berkualiti, makanan dengan citarasa keluarga, jenama kekal seluruh dunia dengan konsep restoran yang seragam, memelihara makanan tradisi dan mudah mendapat bahan mentah merupakan cara McDonal mengatasi masalah dan ancamannya.

Kekuatan dalaman digunakan untuk merebut peluang yang ada dengan menggunakan stretegik ’SO’ iaitu merebut peluang pasaran yang luas, meningkatkan pengeluaran barangan makanan ciptaannya dan menambahkan produk-produk baru untuk memaksimakan keuntungannya.

Kekuatan dalaman juga digunakan untuk mengatasi ancaman yang dihadapi, McDonald menggunakan stretegik ’ST’ iaitu mempelbagaikan jenis pengeluaran produk konsentrik untuk bersaing dengan makanan tempatan, memperkembangkan produk sampingan lain dan mempertingkatkan promosi jualan barangannya.Kekuatan dalaman juga digunakan untuk mengatasi ancaman kematangan.

McDonald juga mempunyai kelemahan di dalam perniagaannya dan di dalam kajian ini mendapati suatu kelemahan yang dimiliki oleh McDonal adalah mempunyai suatu standard piawaian yang sangat tinggi, namun untuk mengatasi kelemahan ini stretegik ’WO’ telah digunakan iaitu menggunakan stretegi pengukuhan ini dengan mengekalkan prestasi khusus falsafah murninya iaitu kualiti, khidmat, bersih dan nilai (QSCV). McDonald juga memperkukuhkan perniagaannya untuk mengelak dari kejatuhan, meningkatkan promosi dan cuba mengstrukturkan semula konsep perniagaannya dengan membuat beberapa gabunbgan dan usaha sama jika perlu.

Seterusnya di dalam menghadapi kelemahan piawaian yang tinggi ini McDonald juga menggunakan pendekatan stretegik ’WT’ dengan menonjolkan kelebihan dan keistimewaan produk makanan McDonald dengan makanan tempatan yang lain secara mengekalkan resepinya yang tersendiri.McDonald juga menggunakan stretegik ini dengan membuat promosi kejayaannya di negara-negara lain.

Secara ringkasnya beberapa alternatif yang telah dipilih oleh McDonald di dalam kelangsungan perniagaannya adalah seperti berikut:-

i. SO: Kekuatan (Strength-S) untuk merebut Peluang (Opportunity-O).
ii. ST: Kekuatan (S) untuk mengatasi ancaman (Threat-T).
iii. WO: Kelemahan (Witness-W) diperbaiki untuk mengambil peluang (O).
iv. WT: Kelemahan (W) dikurangkan untuk mengelak ancaman (T).

Rajah 1.
SWOT Analisis menerangkan secara ringkas bagaimana McDonald cuba mengekalkan perniagaannya dengan menggunakan kekuatan dalam merebut peluang dan menghadapi ancaman dengan beberapa alternatif stretegik seperti yang tersebut di atas.DALAMAN
(KEKUATAN)

1. Kualiti barangan
terjamin
2. Latihan melalui
Universiti Burger
3. Harga rendah
berkualiti.
4. Makanan keluarga
5. Jenama kekal
6. Konsep restoran
yang seragam
7. memelihara
makanan tradisi
8. mudah mendapat
bahan mentah
(KELEMAHAN)

Piawaian yang tinggi.


LUARAN


(PELUANG)

1. Pasaran luas
2. Mudah disesuaikan
dengan makanan
tempatan.
3. Konsep makanan
segera diterima.

Menggunakan strategik pertumbuhan untuk:
a. merebut pasaran
luas
b. meningkatkan atau
barangan.
c. menambahkan
pengeluaran produk
untuk penambahan
keuntungan

Menggunakan strategik pengukuhan dan perkembangan untuk:
a. kekalkan prestasi
khususnya falsafah
murni QSCV
b. elak kejatuhan
c. tingkatkan promosi
d. struktur semula
konsep perniagaan
seperti gabugan dan
usaha jika perlu.
(ANCAMAN)

1. Bersaing dengan
makanan tempatan
2. mencapai tahap
kematangan.

Menggunakan strategik
pempelbagaian untuk:
a. pelbagaikan jenis
pengeluaran produk
konsentrik.
b. perkembangkan
produk sampingan
lain
c. tinkatkan promosi.

Menggunakan stretegik campuran untuk:
a. menonjolkan kelebihan
dan keistimewaan
produk McDonald
berbanding dengan
makanan tempatan.
b.promosikan kejayaan di
negara lain.


Rajah 1. SWOT Analisis
2. Sebelum McDonald memasuki pasaran Eropah, hanya segelintir orang saja yang percaya bahawa makanan segera boleh berjaya di Eropah. Mengapakah menurut pendapat anda Mc Donald berjaya? Apakah strategik yang diikutinya? Bagaimanakah ini berbeza daripada strateginya di Asia?

(a) Pada pendapat saya, McDonald berjaya memperkembangkan perniagaannya di pasaran Eropah kerana:
i. Ia menggunakan strategik bersaing yang sama baik di Amerika Syarikat mahupun di negara-negara Eropah.
ii. McDonald memegang teguh kepada falsafahnya iaitu menawarkan makanan berkualiti tinggi dan berharga sederhana yang dihidangkan dengan segera dalam persekitaran yang bersih. Tambahan pula, cogan kata perniagaannya yang ringkas, bermakna dan mencucuk hati pengguna iaitu “kualiti, khidmat, kebersihan dan nilai (Q, S, C & V)” memberi impak positif ke atas penjualan makanan segera. Ciri-ciri makanan segera McDonald yang pantas, perkhidmatan berasaskan keluarga, kebersihan, dan nilai merupakan punca kejayaan utama McDonald.
iii. Piawaian yang tinggi dikenakan kepada sistem franchise. Contohnya Perancis dibatalkan francais kerana gagal menepati piawai yang ditetapkan iaitu tidak menyediakan perkhidmatan yang pantas dan persekitaran yang bersih walaupun francais tersebut memberi keuntungan yang tinggi. Sistem kawalan yang ketat ke atas piawaian sekaligus mempertahankan nama baik McDonald di pasaran Eropah khasnya dan dunia amnya.
iv. McDonald pandai mengambil peluang atau tuntutan persekitaran dan kehendak hati pengguna Eropah dengan menjual minuman tambahan seperti bir di Jerman dan wain di Perancis. Hidangan minuman keras sebagai proses strategi pempelbagaian berjaya mencapai kejayaan.

(b) Strategi Pertumbuhan, Pempelbagaian, Pengukuhan serta Perkembangan telah dilaksanakan oleh McDonald di Eropah mengikut kesesuaian persekitaran tempatan dan kelihatan semua strategik tersebut telah berjaya memperoleh penghasilan yang menggalakkan.


(c) Strategi di Eropah berbeza dengan strategik di Asia, khususnya Jepun.
i. Pasaran di Eropah tidak menghadapi ancaman yang sama seperti Jepun yang mana di Jepun, ancaman utama adalah makanan ringan seperti kuih muih dan “sushi segera”. Ancaman makanan ringan tersebut telah mendorong McDonald mengubah saiz hamburger yang kecil supaya setanding atau setaraf sebagai makanan ringan sahaja. Di Eropah, minuman keras seperti bir dan wain dihidangkan manakala di Jepun, mi ditawarkan mengikut kehendak persekitaran yang berbeza.
ii. Di Eropah dan Amerika Selatan, umumnya kebanyakan restoran dikendalikan oleh syarikat atau berbentuk francais (meskipun terdapat banyak gabungan- usahasama-di Perancis). Akan tetapi di Asia, banyak restoran dijalankan secara usahasama dengan pengusaha tempatan sehingga ada yang memiliki 50 peratus atau lebih saham perniagaan. Di sini, jelasnya strategi campuran diperkenalkan oleh McDonald di Asia sebagai tambahan kepada strategik pertumbuhan dan pempelbagaian untuk menyesuaikan tuntutan persekitaran tempatan yang tidak berminat kepada sistem francais.
3. Apakah falsafah asas McDonald? Bagaimanakah ia menguatkuasakan falsafah ini dan menyesuaikan dengan persekitaran yang berlainan?

(a) Falsafah asas McDonald ialah dengan mengekalkan prinsip (QSCV) dengan menawarkan makanan berkualiti tinggi dan berharga sederhana yang dihidangkan dengan segera dalam persekitaran yang bersih.(b) McDonald berpegang teguh kepada falsafahnya walaupun menghadapi persekitaran yang berlainan. Contoh yang jelas ialah pembatalan francais di Perancis yang gagal mematuhi piawaian yang ditetapkan kerana tidak menyediakan perkhidmatan yang pantas dan bersih. Falsafahnya tidak berubah walaupun terdapat sistem perniagaan yang berbeza di Eropah dan Asia sama ada pengendalian secara francais atau usahasama.McDonald mementingkan prinsip dan falsafahnya walaupun kelangsungan hidup perniagaannya berlandaskan kepada keuntungan

No comments:

Post a Comment